از گفتگو با رئیس کمیسیون #تلفیق پیرامون برنامه ششم تا بررسی تایید قانون تمدید تحریمها علیه ایران؛ درشماره52 #هفته_نامه_نماینده/عرضه از صبح یکشنبه در کیوسکهای مطبوعات تهران
@Namayande_news
19 likes
Log in to like or comment.