Jul på lesesalen 17.12:
Magnus Andersson, vitenskapelig assistent ved Universitetet i Tromsø. – Jeg er en kildeinnsamler, sier Magnus. – Jeg er knyttet til et prosjekt om norsk polarpolitikk 1870-2014. I dag er det Grønlandssaken på 1930-tallet jeg skal se på, nærmere bestemt om kong Haakons mening om saken. Nå skal jeg gå gjennom arkivmateriale knyttet til statsrådsnotater og Utenriksdepartementet, forteller han mens han står ved veiledningsskranken i Riksarkivbygningen og får hjelp av en av de ansatte til å bestille opp materiale han skal bruke på lesesalen.
Magnus benytter ofte de trykte katalogene med innholdsfortegnelser over Utenriksdepartementets arkiv. UD-arkivet er det mest brukte i Riksarkivet. Jobben hans er å avfotografere dokumenter og skrive sammendrag av materialet han finner. – Så er det andre som tar seg av skrivingen, sier han. Prosjektet skal munne ut i en bok. 
Den unge historikeren har vært mye på Riksarkivets lesesal, og han skryter av hjelpen han får. – Det er fint å jobbe her. Man kan komme hit med et åpent sinn og få hjelp til å finne det man trenger. Det virker også som om det er en åpenhetsholdning her, sier han. // I årets julekalender får du møte 24 lesesalsgjester som studerer arkivmateriale fra Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv. Se hele kalenderen på Riksarkivets Facebookside. Lenke i bio// #julpålesesalen #julekalender #adventskalender #rix_mas
51 likes
  • riksarkivet_norgeJul på lesesalen 17.12:
    Magnus Andersson, vitenskapelig assistent ved Universitetet i Tromsø. – Jeg er en kildeinnsamler, sier Magnus. – Jeg er knyttet til et prosjekt om norsk polarpolitikk 1870-2014. I dag er det Grønlandssaken på 1930-tallet jeg skal se på, nærmere bestemt om kong Haakons mening om saken. Nå skal jeg gå gjennom arkivmateriale knyttet til statsrådsnotater og Utenriksdepartementet, forteller han mens han står ved veiledningsskranken i Riksarkivbygningen og får hjelp av en av de ansatte til å bestille opp materiale han skal bruke på lesesalen.
    Magnus benytter ofte de trykte katalogene med innholdsfortegnelser over Utenriksdepartementets arkiv. UD-arkivet er det mest brukte i Riksarkivet. Jobben hans er å avfotografere dokumenter og skrive sammendrag av materialet han finner. – Så er det andre som tar seg av skrivingen, sier han. Prosjektet skal munne ut i en bok.
    Den unge historikeren har vært mye på Riksarkivets lesesal, og han skryter av hjelpen han får. – Det er fint å jobbe her. Man kan komme hit med et åpent sinn og få hjelp til å finne det man trenger. Det virker også som om det er en åpenhetsholdning her, sier han. // I årets julekalender får du møte 24 lesesalsgjester som studerer arkivmateriale fra Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv. Se hele kalenderen på Riksarkivets Facebookside. Lenke i bio// #julpålesesalen #julekalender #adventskalender #rix_mas

Log in to like or comment.