.
در ۲۲مین نمایشگاه الکامپ، میزبان شما هستیم. سالن ۱۸ (الکام استارز)، غرفه A10.
به مناسبت سالگرد یک سالگی محتوایار در نمایشگاه الکامپ، از ۴۰ تا ۷۰ درصد تخفیف در بسته ویژه (پنج میلیون تومان) برخوردار شوید.
#elecom_stars  #الکام_استارز
17 likes
  • mohtavayar.
    در ۲۲مین نمایشگاه الکامپ، میزبان شما هستیم. سالن ۱۸ (الکام استارز)، غرفه A10.
    به مناسبت سالگرد یک سالگی محتوایار در نمایشگاه الکامپ، از ۴۰ تا ۷۰ درصد تخفیف در بسته ویژه (پنج میلیون تومان) برخوردار شوید.
    #elecom_stars #الکام_استارز

Log in to like or comment.