رمان «تانگوی شیطان» نوشته لسلو کراسناهورکایی به تازگی با ترجمه سپند ساعدی توسط انتشارات نگاه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب نخستین بار در مجارستان چاپ شد و توانست توجه مخاطبان را به خود جلب کند و براساس این رمان، بلا تار کارگردان مجارستانی فیلمی با همین عنوان ساخته است. تانگوی شیطان همچنین برنده جایزه من بوکر در سال ۲۰۱۵ شده است.
68 likes
  • 1pezeshk_weblogرمان «تانگوی شیطان» نوشته لسلو کراسناهورکایی به تازگی با ترجمه سپند ساعدی توسط انتشارات نگاه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

    این کتاب نخستین بار در مجارستان چاپ شد و توانست توجه مخاطبان را به خود جلب کند و براساس این رمان، بلا تار کارگردان مجارستانی فیلمی با همین عنوان ساخته است. تانگوی شیطان همچنین برنده جایزه من بوکر در سال ۲۰۱۵ شده است.

Log in to like or comment.