برای Reset کردن گوشی هنگ کرده ، یکی از 4 راه تصویر را اعمال نمایید.
479 likes
  • mediaconsultantبرای Reset کردن گوشی هنگ کرده ، یکی از 4 راه تصویر را اعمال نمایید.

  • mehdikingspringسپاس
Log in to like or comment.