بازدید رییس شورای شهر از غرفه ترازیست- سیتی سنتر اصفهان
از راست: آقای کربکندی سفیر ورزشکار حامی محیط زیست/ آقای مهندس امینی/ آقای مسعود صرامی
#ترازيست  #ترافیک #محیط #زیست
@Terazist
205 likes
Log in to like or comment.