از وابسته شدن نهراس! ولی هیچگاه کل بنای خوشبختی خود را بر روی یک شخص استوار نکن. تو تنها کسی هستی که به راستی یارای ارضای خودت را داری.
164 likes
  • 1pezeshk_weblogاز وابسته شدن نهراس! ولی هیچگاه کل بنای خوشبختی خود را بر روی یک شخص استوار نکن. تو تنها کسی هستی که به راستی یارای ارضای خودت را داری.

  • nooshinkhanoomiیه جا باید ترسهات رو به خاطر از دست دادن به یاد بیاری ،یه جا از وابسته شدن هراس نداشته باشی .
  • ___bluebirdمنبع رو لطف می کنین بگین؟ @1pezeshk_weblog
  • maziar_naghshejahan👌👌👌🌹
  • marziyeh.zareieاین چه کتابیه؟@1pezeshk_weblog
Log in to like or comment.