Informationsträff med turismföretagare om projektet Turism 2030. Det är ett projekt som riktar sig till företagare och handlar om kommunikation, produktutveckling samt arenautveckling. #ragundakommun #turism #näringsliv #framtid #turism2030
17 likes
Log in to like or comment.