496 likes
  • le_ilehe_illellahƏssələmu aleykum,niyə Hələblə bağlı paylaşlım etmirsizki? 2-3dənə hədisi,ayəni cahillər də paylaşır,sizin üzərinizə düşən ümmətin nələr cəkdiyini bəyan etməkdi..Yəqinki,qorxursuz"follow",təqibciləriniz azalar! Niyyətinizi bilmirəm,amma sakit durmağınız cox böyük xətadı,ALLAHDAN QORXUN!
Log in to like or comment.