پیشانی یک زن
ارزشی بالاتر دارد از لبانش 
از آن رو که 
جمله ی دوستت دارم
پیش از نزول از لبانش 
حک شده در پیشانی اش!
#ذهن_ایده_آل #روانشناسی #ثروت #دانش #علم
781 likes
Log in to like or comment.