انجام تمرینات روزانه برای هر کسی‌ لازم نمی‌باشد.
در حقیقت در بسیاری از مواقع انجام تمرینات روزانه تنها باعث بروز تمرین زدگی خواهد شد. سرانجام تمرین زدگی نیز باعث ایجاد آسیب دیدگی خواهد شد که در مجموع این مورد نیز باعث میشود شما به کل از تمرینات دور بمانید.
البته این موضوع را باید بگوییم که برخی‌ افراد با انجام تمرینات روزانه بهترین نتایج را میگیرند از طرفی‌ نیز برخی‌ افراد هستند که تنها با انجام ۳ روز تمرین در هفته بهترین نتایج خود را دریافت میکنند.
پس باید بدانید که هر روشی‌ که برای شما بهترین می‌باشد ممکن است برای یک فرد دیگر موفقیت آمیز نباشد.
---
ویدئو حرکات تمرین، موزیک تمرین در کانال تلگرام فیتنس پرو لینک تو بیو
179 likes
 • irfitnessproانجام تمرینات روزانه برای هر کسی‌ لازم نمی‌باشد.
  در حقیقت در بسیاری از مواقع انجام تمرینات روزانه تنها باعث بروز تمرین زدگی خواهد شد. سرانجام تمرین زدگی نیز باعث ایجاد آسیب دیدگی خواهد شد که در مجموع این مورد نیز باعث میشود شما به کل از تمرینات دور بمانید.
  البته این موضوع را باید بگوییم که برخی‌ افراد با انجام تمرینات روزانه بهترین نتایج را میگیرند از طرفی‌ نیز برخی‌ افراد هستند که تنها با انجام ۳ روز تمرین در هفته بهترین نتایج خود را دریافت میکنند.
  پس باید بدانید که هر روشی‌ که برای شما بهترین می‌باشد ممکن است برای یک فرد دیگر موفقیت آمیز نباشد.
  ---
  ویدئو حرکات تمرین، موزیک تمرین در کانال تلگرام فیتنس پرو لینک تو بیو

 • farzin_mirzaeeaz koja bayad fahmid, tamrin ruzane vasamun mofide ya mozer?
Log in to like or comment.