همانطور که می دانید هواپیماهای بدون خلبان٬ متفاوت از هواپیماهایی هستند که با سیستم های پرواز خودکار کار می کنند.
این جت ها قادر به تشخیص حریم هوایی امن برای پرواز هستند، حتی اگر محدوده ی پروازی اشان تحت نظارت و کنترل مرکز ترافیک هوایی نباشد.

#بدون_خلبان#پرواز_خودکار#حریم_هوایی_امن#مرکز_کنترل_ترافیک_هوایی#بلیط_چارتر
15 likes
Log in to like or comment.