#افکارمثبت . استقلال
هر انسانی در دنیا توانایی هایی دارد که فقط در اختیار خود او می باشد. شما باید این استعدادها و توانایی ها را کشف کنید و در زندگی به کار ببرید تا مستقل شوید
#استقلال #انتشارات  #نسل_نواندیش
151 likes
Log in to like or comment.