.
«اگر بمیری» منتشر شد

فلوریان زلر | ترجمه‌ی گلناز برومندی و تینوش نظم‌جو

آن: چه‌جوری بگم؟... باید رازش رو با خودش می‌برد. باید آدم همیشه رازش رو با خودش ببره. شاید اصلاً یه قدیس همین باشه: کسی که قبل از مردن حواسش هست که نیمه‌ی تاریکش رو پاک کنه و بعد بره... از مجموعه‌ی دورتادور دنیا | نمایشنامه

چاپ اول ۱۳۹۵
۱۲۰۰۰ تومان
471 likes
 • nashreney.
  «اگر بمیری» منتشر شد

  فلوریان زلر | ترجمه‌ی گلناز برومندی و تینوش نظم‌جو

  آن: چه‌جوری بگم؟... باید رازش رو با خودش می‌برد. باید آدم همیشه رازش رو با خودش ببره. شاید اصلاً یه قدیس همین باشه: کسی که قبل از مردن حواسش هست که نیمه‌ی تاریکش رو پاک کنه و بعد بره... از مجموعه‌ی دورتادور دنیا | نمایشنامه

  چاپ اول ۱۳۹۵
  ۱۲۰۰۰ تومان

Log in to like or comment.