พระเจ้าทรงสถิตอยู่ใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ - สดุดี 145:18
30 likes
  • thaiodbพระเจ้าทรงสถิตอยู่ใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ - สดุดี 145:18

  • phtradakaewseeoonอาเมน
Log in to like or comment.