☕
زغال های خاموش را کنار زغال های روشن می گذارند
تا روشن شوند؛
چون همنشینی اثر دارد؛
پس همنشینی را انتخاب کنید
که به شما انرژی ببخشد،
وبرشما اثرات مثبت بگذارد.
🌨
#اخلمد
#اخلومد 
#بهشت_خراسان
#اخلمد_مشهد
#دره_اخلمد
#چناران 
#پاییز 
#پائیز 
#زمستان
#برف
#برف_اخلمد
#زمستان_اخلمد
#چای_دودی
#چای_اتیشی
#چای_آتیشی
#akhlamad
#akhlomad
#akhloumad
#akhloomad
#khorasan_paradise 
#chenaran
#fall
#Winter
#Snow
#tea
#خریف 
#شتاء
#ثلج
#شای
68 likes
Log in to like or comment.