#مشهد #هنر
تجربه زیسته
نمایشگاه آثار نقاشی #نویدظفرعلیزاده
۱۷ لغایت ۲۱ دیماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۷ تا ۲۱ نگارخانه فرزاد
مشهد، بلوار سجاد، گلریز۲، پلاک ۱۰
#اکپرسیونیسم_انتزاعی
Lived experience
#painting_exhibition
By #navidzafaralizade
Jan 7th - 11th . 5-8  pm
No.10 golriz st.2 - Samjad blvd.
#Mashhad #Iran
#art #expersionism
@navidzafaralizade
1,495 likes
Log in to like or comment.