دومين جشنواره و مسابقه سراسري عكس آب

مهلت ارسال عكس‌ها از 10 دي الي 25 بهمن‌ماه (يك نكته در سايت جشنواره مهلت را تا 15 بهمن اعلام كرده است)
برگزاري توسط اتاق ايران به مناسبت روز ملي آب
55 likes
  • iranwaterhouseدومين جشنواره و مسابقه سراسري عكس آب

    مهلت ارسال عكس‌ها از 10 دي الي 25 بهمن‌ماه (يك نكته در سايت جشنواره مهلت را تا 15 بهمن اعلام كرده است)
    برگزاري توسط اتاق ايران به مناسبت روز ملي آب

Log in to like or comment.