🔺تصويرى از اولین لامپ موفق ادیسون .
روشن شدن این لامپ در دسامبر سال هزار و هشتصد و هفتاد و نه میلادی، در یک پارک و در معرض تماشای عموم مردم انجام گرفت.
#ادیسون #اختراع #برق #لامپ_رشته_ای #لامپ_ادیسون #لامپ_حبابی #سامانه_تجهیزات_صنعت_برق_ایران #ایکهربا
689 likes
Log in to like or comment.