پدیده گورزایی مهمتر از گورخوابی: مادرانی که به خاطر پول نوزادشان را معلول می‌کنند

دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس: یک‌سری آدم‌ هستند که بچه کرایه می‌دهند که وضعیت مالی خوبی هم دارند و فقط می‌زایند که بچه‌هایشان را کرایه دهند. از آنجایی که کودکان معلول اجاره بالایی دارند این افراد در دوران بارداری با چیزی در شکم خودشان می‌زنند تا بچه دچار معلولیت شود و کرایه بیشتری بگیرند

احمد حکیمی‌پور، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران: صرفا برای اینکه بتوانند هزینه موادمخدرشان را تامین کنند، نوزادفروشی می‌کنند. این کودکان به دست سوداگرانی می‌افتند که به دنبال درآمد بیشتر از طریق این نوزادانند و مانند کالا با آنها برخورد می‌کنند. یعنی از نوزادی کاری می‌کنند که کمرش فلج شود، دست‌هایش را قطع می‌کنند و یا معلولیت‌های دیگر را به این نوزاد هدیه می‌کنند تا قابل ترحم شود

منبع: روزنامه "آفتاب یزد". پنجشنبه ۱۶ دی‌ - ۵ ژانویه
81 likes
 • mardomreportپدیده گورزایی مهمتر از گورخوابی: مادرانی که به خاطر پول نوزادشان را معلول می‌کنند

  دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس: یک‌سری آدم‌ هستند که بچه کرایه می‌دهند که وضعیت مالی خوبی هم دارند و فقط می‌زایند که بچه‌هایشان را کرایه دهند. از آنجایی که کودکان معلول اجاره بالایی دارند این افراد در دوران بارداری با چیزی در شکم خودشان می‌زنند تا بچه دچار معلولیت شود و کرایه بیشتری بگیرند

  احمد حکیمی‌پور، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران: صرفا برای اینکه بتوانند هزینه موادمخدرشان را تامین کنند، نوزادفروشی می‌کنند. این کودکان به دست سوداگرانی می‌افتند که به دنبال درآمد بیشتر از طریق این نوزادانند و مانند کالا با آنها برخورد می‌کنند. یعنی از نوزادی کاری می‌کنند که کمرش فلج شود، دست‌هایش را قطع می‌کنند و یا معلولیت‌های دیگر را به این نوزاد هدیه می‌کنند تا قابل ترحم شود

  منبع: روزنامه "آفتاب یزد". پنجشنبه ۱۶ دی‌ - ۵ ژانویه

 • vaji.razeghiنهایت تمدن توحشه که ما بهش رسیدیم 😷😷
 • alirezamolayariعجب وضعی
 • es.f.1395وای هر روز خبرای وحشتناک میشنویم. بعد بگید این زنان حق انتخاب دارن و دولت نباید اینا رو عقیم کنه!!!! دولت باید نسل این زنان رو بردا ه اینا از داعش خطرناکترن
 • fatima.shafieeاین مادران را باید نابود کرد...اصلا انسانیت مرده تو ایران..لعنت به بانی این بدبختیها
 • zhamak_rajabiچشم مسئولین مملکت روشن... آه این کودکان دامن فرزندان مسئولین را خواهد گرفت ... دنیا دار مکافات است
 • yazdan.mehrbanتواين مملكت فكر كنم انسانيت در حال مردنه است ؟؟؟؟؟؟
 • hit_____a😑😑😑😑
 • nargeas._نه😥😥😥
Log in to like or comment.