«ساخت ارتز قدرتی دست توسط محققان کشور»

پروژه فناورانه ساخت ارتز قدرتی دست (Power Hand Orthosis) جهت درمان افراد با پارزی (فلج نسبی عضلانی) ناشی از سکته مغزی در گروه آموزشی ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شد. نمونه اولیه این ارتز بر اساس طرح پژوهشی شیما فردی پور در قالب رساله مقطع دکتری گروه ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و با راهنمایی و مشاوره دکتر بهرامی‌زاده، دکتر عراض‌پور، دکتر جعفر پیشه و دکتر عظیمیان از اساتید این دانشگاه ساخته شده است.
دکتر امیرسالار جعفرپیشه، یکی از اساتید راهنما و مشاور این طرح پژوهشی، درباره پروژه ارتز قدرتی دست گفت: تحقیقات بسیاری در زمینه طراحی و ساخت ارتز قدرتی جهت کمک به توانبخشی دست آسیب‌دیده در بیماران با آسیب سیستم عصبی مرکزی صورت گرفته است و در اکثر این طرح‌ها به رغم وجود مزایا در طراحی، ساخت و کاربرد، مشکلاتی نیز دیده می‌شود که کارایی آنها را در برآورده‌سازی نیازهای جامعه هدف با محدودیت مواجه می‌کند اما از جمله ویژگی‌های بی‌نظیر نمونه ساخته شده در گروه ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، وزن سبک، راحتی استفاده و قابلیت تطبیق با ویژگی‌های عضلانی و آنتروپومتریک (تن‌سنجى) فرد و قابلیت به کارگیری در کلینیک و منزل است.
وی افزود: در فاز اول این مطالعه که حدود یک سال به طول انجامید، مراحل طراحی و ساخت ارتز در چندین بخش صورت پذیرفت. طراحی ارتز با استفاده از نرم‌افزارهای مهندسی انجام شد و پس از مدل‌سازی اجزا و بخش‌های مختلف ارتز و اطمینان از صحت و قابلیت عملکرد آن، مرحله ساخت ارتز آغاز شد. در فاز دوم این مطالعه، تست‌های پایلوت ارتز بر روی افراد سالم و بیمار صورت گرفته است. در این مرحله عملکرد و کارآیی ارتز بر روی چند فرد سالم و بیمار سکته مغزی ارزیابی شده و صحت عملکرد آن بررسی شد و با توجه به بدست آمدن نتایج مطلوب از نمونه اولیه ارتز، امکان استفاده از آن در یک پروتکل درمانی فراهم شد. این بخش که به زودی آغاز خواهد شد، در واقع فاز سوم مطالعه را شکل می‌دهد که در آن کارآیی ارتز در یک پروتکل درمانی طولانی‌مدت بر روی یک فرد سکته مغزی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
.
🔍 منبع:
www.iranbme.ir/Forum/Post/1392

#مهندسی_پزشکی #پزشکی #توانبخشی #ارتز #دست #سکته_مغزی #بیمار #ساخت_ایران
#iranbme #Biomedical #BiomedicalEngineering #Rehabilitation #Orthosis #Hand
272 likes
 • iranbme«ساخت ارتز قدرتی دست توسط محققان کشور»

  پروژه فناورانه ساخت ارتز قدرتی دست (Power Hand Orthosis) جهت درمان افراد با پارزی (فلج نسبی عضلانی) ناشی از سکته مغزی در گروه آموزشی ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شد. نمونه اولیه این ارتز بر اساس طرح پژوهشی شیما فردی پور در قالب رساله مقطع دکتری گروه ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و با راهنمایی و مشاوره دکتر بهرامی‌زاده، دکتر عراض‌پور، دکتر جعفر پیشه و دکتر عظیمیان از اساتید این دانشگاه ساخته شده است.
  دکتر امیرسالار جعفرپیشه، یکی از اساتید راهنما و مشاور این طرح پژوهشی، درباره پروژه ارتز قدرتی دست گفت: تحقیقات بسیاری در زمینه طراحی و ساخت ارتز قدرتی جهت کمک به توانبخشی دست آسیب‌دیده در بیماران با آسیب سیستم عصبی مرکزی صورت گرفته است و در اکثر این طرح‌ها به رغم وجود مزایا در طراحی، ساخت و کاربرد، مشکلاتی نیز دیده می‌شود که کارایی آنها را در برآورده‌سازی نیازهای جامعه هدف با محدودیت مواجه می‌کند اما از جمله ویژگی‌های بی‌نظیر نمونه ساخته شده در گروه ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، وزن سبک، راحتی استفاده و قابلیت تطبیق با ویژگی‌های عضلانی و آنتروپومتریک (تن‌سنجى) فرد و قابلیت به کارگیری در کلینیک و منزل است.
  وی افزود: در فاز اول این مطالعه که حدود یک سال به طول انجامید، مراحل طراحی و ساخت ارتز در چندین بخش صورت پذیرفت. طراحی ارتز با استفاده از نرم‌افزارهای مهندسی انجام شد و پس از مدل‌سازی اجزا و بخش‌های مختلف ارتز و اطمینان از صحت و قابلیت عملکرد آن، مرحله ساخت ارتز آغاز شد. در فاز دوم این مطالعه، تست‌های پایلوت ارتز بر روی افراد سالم و بیمار صورت گرفته است. در این مرحله عملکرد و کارآیی ارتز بر روی چند فرد سالم و بیمار سکته مغزی ارزیابی شده و صحت عملکرد آن بررسی شد و با توجه به بدست آمدن نتایج مطلوب از نمونه اولیه ارتز، امکان استفاده از آن در یک پروتکل درمانی فراهم شد. این بخش که به زودی آغاز خواهد شد، در واقع فاز سوم مطالعه را شکل می‌دهد که در آن کارآیی ارتز در یک پروتکل درمانی طولانی‌مدت بر روی یک فرد سکته مغزی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
  .
  🔍 منبع:
  www.iranbme.ir/Forum/Post/1392

  #مهندسی_پزشکی #پزشکی #توانبخشی #ارتز #دست #سکته_مغزی #بیمار #ساخت_ایران
  #iranbme #Biomedical #BiomedicalEngineering #Rehabilitation #Orthosis #Hand

 • mahdisalimii😉made in Iran
 • hani_ab1996Excellent 👈
 • iranbadan.ir👏👏
Log in to like or comment.