قدر دوستای خوب رو بدونیم
اونا مثل یه کفش خوب هستن که کمک میکنن تو مسیر زندگیمون خوب قدم برداریم😍
50 likes
Log in to like or comment.