▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
خدمتی دیگر از بنیاد برکت در شهرستان مرزی راز و جرگلان خراسان شمالی

#بنیاد_برکت_وابسته_به_ستاد_اجرایی_فرمان_حضرت_امام_ره
#روابط_عمومی_بنیاد_برکت
#مساجد_برکت
#مدرسه_سازی
#حوزه‌ی_مسئولیتهای_اجتماعی
#توسعه‌ی_عدالت_آموزشی 
#محرومیت‌زدایی

@barakatfoundation
www.barakatfoundation.com
157 likes
Log in to like or comment.