پروازى كه سال ۲۰۱۷ بلند شد و در سال ۲۰۱۶ به زمين نشست
پرواز شرکت هواپیمایی United از شانگهای در ۱ ژانویه سال ۲۰۱۷ به مقصد سان فرانسیسکو پرواز کرد و در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ به زمین نشست.
39 likes
  • parvaz24پروازى كه سال ۲۰۱۷ بلند شد و در سال ۲۰۱۶ به زمين نشست
    پرواز شرکت هواپیمایی United از شانگهای در ۱ ژانویه سال ۲۰۱۷ به مقصد سان فرانسیسکو پرواز کرد و در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ به زمین نشست.

  • bwkhrrltmymy5582س
Log in to like or comment.