Cũng giống như con người, cà phê mỗi sáng cũng phải ấy.
Hổng tin order cà phê rồi sáng pha rồi hỏi nó nhen ^_^
Link order: store.ghiencaphe.com

Ảnh: Painter Man
#caphephin #caphesuada #ghiencaphe
97 likes
  • ghiencapheCũng giống như con người, cà phê mỗi sáng cũng phải ấy.
    Hổng tin order cà phê rồi sáng pha rồi hỏi nó nhen ^_^
    Link order: store.ghiencaphe.com

    Ảnh: Painter Man
    #caphephin #caphesuada #ghiencaphe

Log in to like or comment.