Pahala dan Ketenangan

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda:

Apabila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah sambil membaca dan mempelajari Kitabullah, maka ketenangan pasti akan turun kepada mereka, rahmat Allah melingkupi mereka, Malaikat-malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk yang ada di dekat-Nya. (HR Muslim)
54 likes
  • pusatkajianhadisPahala dan Ketenangan

    Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda:

    Apabila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah sambil membaca dan mempelajari Kitabullah, maka ketenangan pasti akan turun kepada mereka, rahmat Allah melingkupi mereka, Malaikat-malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk yang ada di dekat-Nya. (HR Muslim)

Log in to like or comment.