تيم پونيشا در دانشگاه گيلان براى  منتورى و داورى تيم هاى استارتاپى
211 likes
Log in to like or comment.