پیاده‌رو یا قتلگاه؟ ٣٩ درصد کشته‌ شده‌های تصادف در تهران عابران‌ پیاده هستند
منبع: روزنامه "شرق"، پنجشنبه ، ۱۶ دی‌ ۱۳۹۵ - ۵ ژانویه ۲۰۱۷
62 likes
  • mardomreportپیاده‌رو یا قتلگاه؟ ٣٩ درصد کشته‌ شده‌های تصادف در تهران عابران‌ پیاده هستند
    منبع: روزنامه "شرق"، پنجشنبه ، ۱۶ دی‌ ۱۳۹۵ - ۵ ژانویه ۲۰۱۷

Log in to like or comment.