مسیح نجات دهنده مجسمه  معروف عیسی مسیح در ریو دو ژانیرو است. این مجسمه در ارتفاع 700 متری کوه کُرکُوادو قرار دارد. مجسمه ی مسیح نجات دهنده 39.6 متر بلندی دارد که شامل 9.5 متر پایه می شود، و تبدیل به نمادی در برزیل و ریو شده است.#brasil #luxurytravel #آژانس_هواپيمايي_ابروباد
110 likes
  • abrobadgashtمسیح نجات دهنده مجسمه معروف عیسی مسیح در ریو دو ژانیرو است. این مجسمه در ارتفاع 700 متری کوه کُرکُوادو قرار دارد. مجسمه ی مسیح نجات دهنده 39.6 متر بلندی دارد که شامل 9.5 متر پایه می شود، و تبدیل به نمادی در برزیل و ریو شده است.#brasil #luxurytravel #آژانس_هواپيمايي_ابروباد

Log in to like or comment.