دستم را بگیر! همین دست برایت ترانه عاشقانه نوشته؛ همین دست سوخته در حسرت لمس دست های تو؛ همین دست پاک کرده اشک هایی را که در نبودت به گونه دویدند... دستم را بگیر و از خیابان زندگی بگذران مرا... محصولات چرمی "وانیتار" رو میتونید از وب سایت کافه کادو بصورت مستقیم تهیه کنید .
واقعا فوق العاده اند .

#چرم#چرمی#کادو#کیف#زنانه#مردانه#وانیتار
58 likes
  • cafekadoدستم را بگیر! همین دست برایت ترانه عاشقانه نوشته؛ همین دست سوخته در حسرت لمس دست های تو؛ همین دست پاک کرده اشک هایی را که در نبودت به گونه دویدند... دستم را بگیر و از خیابان زندگی بگذران مرا... محصولات چرمی "وانیتار" رو میتونید از وب سایت کافه کادو بصورت مستقیم تهیه کنید .
    واقعا فوق العاده اند .

    #چرم#چرمی#کادو#کیف#زنانه#مردانه#وانیتار

  • fereshteymoori👌🏻👌🏻💝
Log in to like or comment.