چه فعالیت هایی به رشد و یادگیری کودکتان کمک می کند؟ (13 تا 15 سالگی)

والدین و مربیان عزیز، اگر به دنبال آشنایی با فعالیت­ هایی هستید که با انجام آن ها به رشد و یادگیری کودکان کمک کنید، همراه شدن با ما، در این سلسه مقالات را به شما توصیه می­ کنیم. برخی از فعالیت­ هایی که ما به شما پیشنهاد می ­دهیم، برایتان جدید هستند و شاید با بسیاری از آن ها از پیش آشنا بوده­ اید. اما طرح آن ها در این مقالات با هدف تاکید بیشتر بر اهمیتشان است. پیش از این فعالیت هایی را که موجب رشد و یادگیری کودکان و نوجوانان بازه سنی 0 تا 13 سال می شود، ارائه کردیم. در نوشته پیش رو به سراغ فعالیت­ هایی می­ رویم که فرصت­ های یادگیری را برای نوجوانان 13 تا 15 سال فراهم می کنند. برای مشاهده مقاله به وب سایت شهروند فردا به نشانی ذیل مراجعه نمایید. 
http://shahrvandfarda.ir/content/509

#شهروندفردا #تربیت_کودکان #دغدغه_های_والدین #توانمندسازی_مربیان #روانشناسی #روانشناسی_کودک #مشاوره  #مشاوره_آنلاین #بازی #قصه #داستان #نوجوان #نوجوانان #نوجوانی
  • shahrvandfardaچه فعالیت هایی به رشد و یادگیری کودکتان کمک می کند؟ (13 تا 15 سالگی)

    والدین و مربیان عزیز، اگر به دنبال آشنایی با فعالیت­ هایی هستید که با انجام آن ها به رشد و یادگیری کودکان کمک کنید، همراه شدن با ما، در این سلسه مقالات را به شما توصیه می­ کنیم. برخی از فعالیت­ هایی که ما به شما پیشنهاد می ­دهیم، برایتان جدید هستند و شاید با بسیاری از آن ها از پیش آشنا بوده­ اید. اما طرح آن ها در این مقالات با هدف تاکید بیشتر بر اهمیتشان است. پیش از این فعالیت هایی را که موجب رشد و یادگیری کودکان و نوجوانان بازه سنی 0 تا 13 سال می شود، ارائه کردیم. در نوشته پیش رو به سراغ فعالیت­ هایی می­ رویم که فرصت­ های یادگیری را برای نوجوانان 13 تا 15 سال فراهم می کنند. برای مشاهده مقاله به وب سایت شهروند فردا به نشانی ذیل مراجعه نمایید.
    http://shahrvandfarda.ir/content/509

    #شهروندفردا #تربیت_کودکان #دغدغه_های_والدین #توانمندسازی_مربیان #روانشناسی #روانشناسی_کودک #مشاوره #مشاوره_آنلاین #بازی #قصه #داستان #نوجوان #نوجوانان #نوجوانی

Log in to like or comment.