Καινοτομία στη Διοίκηση Φαρμακείου μέσω Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και Αύξηση της Αποδοτικότητας!
www.eLearning-PharmaManage.gr
46 likes
  • pharmacy_medical_healthΚαινοτομία στη Διοίκηση Φαρμακείου μέσω Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και Αύξηση της Αποδοτικότητας!
    www.eLearning-PharmaManage.gr

Log in to like or comment.