#TodosDiferentesTodosIguais #frasesdem3rda .
.
Segue 👉@frasesdem3rdabackup