حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه: تابعیت مضاعف شهروندان ایرانی جرم است. تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو می شود. دوتابعیتی ها حق داشتن اموال غیر منقول را ندارند

منبع: خبرگزاری میزان
46 likes
  • mardomreportحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه: تابعیت مضاعف شهروندان ایرانی جرم است. تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو می شود. دوتابعیتی ها حق داشتن اموال غیر منقول را ندارند

    منبع: خبرگزاری میزان

  • mardomreporthttp://www.mizanonline.ir/fa/news/264610
  • a.b.c.1000چرا میخوان مردم رو فراری بدن؟ یاد زمان حزب رستاخیز افتادم!!
  • najmeh_razzaghi@mardomreport الان اين يعني چي؟ من متوجه نشدم اگر شخصي تابعيت يك كشور ديگه را داشته باشه كدوم تابعيت لغو ميشه؟
  • darajatialiبابا شکر زیادی خورده جنسش خوب نبود باید ساقی دیکری را پیدا کند به او جنس تقلبی دادند 😀😀😀
  • saamaanrezaaeeمال باباشه راجبش اينجورى حرف مى زنه؟؟؟
Log in to like or comment.