•
از كفش هاي پلاستيكي به هيچ عنوان استفاده نكنيد اين جنس باعث تعرق پا و در نهايت در طولاني مدت باعث ناراحتي پوستي خواهد شد.
#چارسو 
#چهارسو 
#كفش
#پلاستيكي
#4soo 
#chaharso 
#shoe
LikeComment
144 likes
Log in to like or comment.