Last Day of 350th Prakash Parv

#AapnaBihar  #350thPrakashParv #PatnaSahib #GandhiMaidan #Patna #Bihar #India #Sikh #Sikhism #Love #Waheguru #Blessed #Tour #Travel #Horses #HorseRace
1,135 likes
Log in to like or comment.