۴ ترفند برای افزایش حجم عضلات کمر

اگر هم هدف شما مثل همه‌ی افراد در باشگاه ساخت عضله است و دوست دارید که عضلات کمر فوق‌العاده ای داشته باشید چرا که کلید بدنی زیباست. از قبل هم گفته شده بیشتر افراد در ساخت عضلات کمر مشکل دارند چون این عضلات در زمان تمرین قابل دیدن نیستن و اکثرا با دقت کمتری این گروه عضلات را تمرین میدهند.

این ۴ روش را امتحان کنید دفعه بعدی که میخواین این گروه عضلات را تمرین بدید و فرقش را احساس کنید.

1. هر سمت از کمر را جداگانه تمرین دهید
2. جای قرار گیری دست های خود را عوض کنید
3. از لیفت های چند مفصلی استفاده کنید
4. شدت بالا تمرین کنید

لینک مقاله برای خواندن کامل در بیو میباشد.

لینک مقاله: https://goo.gl/IiBSCT
254 likes
 • irfitnesspro۴ ترفند برای افزایش حجم عضلات کمر

  اگر هم هدف شما مثل همه‌ی افراد در باشگاه ساخت عضله است و دوست دارید که عضلات کمر فوق‌العاده ای داشته باشید چرا که کلید بدنی زیباست. از قبل هم گفته شده بیشتر افراد در ساخت عضلات کمر مشکل دارند چون این عضلات در زمان تمرین قابل دیدن نیستن و اکثرا با دقت کمتری این گروه عضلات را تمرین میدهند.

  این ۴ روش را امتحان کنید دفعه بعدی که میخواین این گروه عضلات را تمرین بدید و فرقش را احساس کنید.

  1. هر سمت از کمر را جداگانه تمرین دهید
  2. جای قرار گیری دست های خود را عوض کنید
  3. از لیفت های چند مفصلی استفاده کنید
  4. شدت بالا تمرین کنید

  لینک مقاله برای خواندن کامل در بیو میباشد.

  لینک مقاله: https://goo.gl/IiBSCT

Log in to like or comment.