‌
شما جزو کدام دسته‌اید؟ راحت‌طلب‌ها یا تلاش‌گرها؟ کلاه‌تان را قاضی کنید و ببینید از موفقیت دیگران خشنود می‌شوید و برای حل مشکلات جمعی تلاش می‌کنید یا نه؟
103 likes
  • afroozschool
    شما جزو کدام دسته‌اید؟ راحت‌طلب‌ها یا تلاش‌گرها؟ کلاه‌تان را قاضی کنید و ببینید از موفقیت دیگران خشنود می‌شوید و برای حل مشکلات جمعی تلاش می‌کنید یا نه؟

  • darkhearthsتکذیب مححححححححض 😐
  • koodakanebartar90عالی بود
Log in to like or comment.