➡️🆔 mimtgov

قائم مقام وزیر صنعت ،‌معدن وتجارت در امور تولید، از پرداخت حدود 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به 17 هزار و 589 واحد کوچک و متوسط از ابتدای اردیبهشت ماه امسال تاکنون خبر داد.

goo.gl/gm1JYA👈 Shatanews.ir
29 likes
  • mimtgov➡️🆔 mimtgov

    قائم مقام وزیر صنعت ،‌معدن وتجارت در امور تولید، از پرداخت حدود 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به 17 هزار و 589 واحد کوچک و متوسط از ابتدای اردیبهشت ماه امسال تاکنون خبر داد.

    goo.gl/gm1JYA👈 Shatanews.ir

Log in to like or comment.