Rahmati : 
نورپردازی و طراحی دایناسور در Maya  و Arnold  وکامپوزیت در Nuke

http://softsaaz.ir/?p=33109

امروز به استقبال زیبایی ها می روم و می دانم همه چیز بر وفق مراد من می گردد وقتی زیبا بیاندیشم و آرام و مهربان باشم .
41 likes
  • softsaaz.irRahmati :
    نورپردازی و طراحی دایناسور در Maya و Arnold وکامپوزیت در Nuke

    http://softsaaz.ir/?p=33109

    امروز به استقبال زیبایی ها می روم و می دانم همه چیز بر وفق مراد من می گردد وقتی زیبا بیاندیشم و آرام و مهربان باشم .

Log in to like or comment.