رفت براش یه کفش نو خرید!

انقدر خوشحال شد گریه اش گرفت!

#کفش_نو
82 likes
Log in to like or comment.