Etarh.com | ایده ها و فرصت های کسب و کار: 💡 طرح تولید لوله درز جوش
💯 ایطرح @Etarhcom
 معرفي طرح تولید لوله درز جوش
محصول مورد مطالعه طرح حاضر ،تولید لوله های فولادی درز جوش گالوانیزه 6 اینچ و کمتر می باشد که در آبرسانی در ساختمانها و گاز رسانی شهری ،پتروشیمی،مواد اولیه در بعضی از صنایع ،تاسیسات صنعتی ،ساخت اسکلت های فلزی و مخازن هوایی مورد استفاده قرار میگیرد که بخش عمده آن حدود 87 درصد در آبرسانی واحد های مسکونی مصرف میشود.این محصول از ورقه های فولادی با روکش گالوانیزه تشکیل شده است این محصول از ابعاد 2/1 اینچ تولید میشود که ابعاد 2/1 تا 2 اینچ آن از لحاظ اقتصادی برای تولید کنندگان باصرفه تر است.
اهمیت استراتژیکی طرح تولید لوله درز جوش
سیاست های دولت در گسترش این صنعت و کسب سهم از بازار جهانی است.توسعه و گسترش منابع تامین ورق داخل کشور (فولاد مبارکه و کارخانجات نورد اهواز و فجر سپاهان) در سالهای اخیر باعث افزایش تولید لوله در کشور شده که لوله های درز جوش گالوانیزه را نیز شامل میشود و این نوع لوله به خاطر مصرف عمده آن ،87 درصد در بخش مسکن،از اهمیت بالایی در صنعت کشور برخوردار است به طوریکه این محصول یکی از مواردی است که میتواند در هزینه های ساخت مسکن در کل کشور تاثیر گذار باشد و همچنین قیمت این محصول در برخی از صنایع مانند مواد اولیه مبل و صندلی ،اسکلت های فلزی ،مخازن هوایی تاثیر گذار می باشد.
توسعه صادرات از دیگر سیاست های دولت در زمینه صادرات لوله ها می باشد که لوله های گالوانیزه درزجوش در این راستا قرار دارد.
خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید لوله درز جوش
پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 6000 تن در سال
مساحت زمین: 7000 متر مربع
—------------------------
📌 برای مشاهده جزئیات بر روی لینک ذیل کلیک نمائید :
http://etarh.com/lole%20darz%20josh.htm
☕️ به ایطرح بپیوندید : 
@Etarhcom
43 likes
 • etarhcomEtarh.com | ایده ها و فرصت های کسب و کار: 💡 طرح تولید لوله درز جوش
  💯 ایطرح @Etarhcom
  معرفي طرح تولید لوله درز جوش
  محصول مورد مطالعه طرح حاضر ،تولید لوله های فولادی درز جوش گالوانیزه 6 اینچ و کمتر می باشد که در آبرسانی در ساختمانها و گاز رسانی شهری ،پتروشیمی،مواد اولیه در بعضی از صنایع ،تاسیسات صنعتی ،ساخت اسکلت های فلزی و مخازن هوایی مورد استفاده قرار میگیرد که بخش عمده آن حدود 87 درصد در آبرسانی واحد های مسکونی مصرف میشود.این محصول از ورقه های فولادی با روکش گالوانیزه تشکیل شده است این محصول از ابعاد 2/1 اینچ تولید میشود که ابعاد 2/1 تا 2 اینچ آن از لحاظ اقتصادی برای تولید کنندگان باصرفه تر است.
  اهمیت استراتژیکی طرح تولید لوله درز جوش
  سیاست های دولت در گسترش این صنعت و کسب سهم از بازار جهانی است.توسعه و گسترش منابع تامین ورق داخل کشور (فولاد مبارکه و کارخانجات نورد اهواز و فجر سپاهان) در سالهای اخیر باعث افزایش تولید لوله در کشور شده که لوله های درز جوش گالوانیزه را نیز شامل میشود و این نوع لوله به خاطر مصرف عمده آن ،87 درصد در بخش مسکن،از اهمیت بالایی در صنعت کشور برخوردار است به طوریکه این محصول یکی از مواردی است که میتواند در هزینه های ساخت مسکن در کل کشور تاثیر گذار باشد و همچنین قیمت این محصول در برخی از صنایع مانند مواد اولیه مبل و صندلی ،اسکلت های فلزی ،مخازن هوایی تاثیر گذار می باشد.
  توسعه صادرات از دیگر سیاست های دولت در زمینه صادرات لوله ها می باشد که لوله های گالوانیزه درزجوش در این راستا قرار دارد.
  خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید لوله درز جوش
  پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 6000 تن در سال
  مساحت زمین: 7000 متر مربع
  —------------------------
  📌 برای مشاهده جزئیات بر روی لینک ذیل کلیک نمائید :
  http://etarh.com/lole%20darz%20josh.htm
  ☕️ به ایطرح بپیوندید :
  @Etarhcom

Log in to like or comment.