Današnje savetovanje održali smo u Beogradu. Nastavljamo još jačim tempom - najavljujemo više savetovanja u decembru, ali i u januaru i februaru. Sve informacije na paragraf.rs. 📖📚
15 likes
  • paragraf.lexDanašnje savetovanje održali smo u Beogradu. Nastavljamo još jačim tempom - najavljujemo više savetovanja u decembru, ali i u januaru i februaru. Sve informacije na paragraf.rs. 📖📚

Log in to like or comment.