سالروز شهادت امام رضا (ع)، هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت،  تسلیت باد.
37 likes
  • mahaksoftسالروز شهادت امام رضا (ع)، هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت، تسلیت باد.

Log in to like or comment.