Anna Branten tar över ledarskapet på företagsinkubatorn @ideon_innovation i #Lund. Hon utesluter inte att fler bolag kan tas in. Foto: Jenny Baumgartner
13 likes
  • attatillfemAnna Branten tar över ledarskapet på företagsinkubatorn @ideon_innovation i #Lund. Hon utesluter inte att fler bolag kan tas in. Foto: Jenny Baumgartner

Log in to like or comment.