Inledde morgonen med att berätta att när nyhetsmedia väljer experter väljer de män och svenskar med nordisk bakgrund. Endast 3 av 10 i nyheterna är kvinnor. Fler röster behöver få höras för att bredden som finns i Sverige ska få komma fram och vi ska kunna visa att det är en mångfald av människor som bor i vårt land.
381 likes
Log in to like or comment.