‌‌‌
مهم نیست که در چه شرایطی چه کاری را برعهده می‌گیریم، نتیجه مسئولیت‌پذیری ما در خانواده، در تیم‌های کاری کوچک و بزرگ و در نهایت بر کشورمان ایران به شکل زنجیروار روی دیگران تاثیر می‌گذارد.
‌‌
اگر حوادث اخیر مثل از دست دادن هموطنان بر اثر تصادف دو قطار، ماجراهای شهرداری و شهروند فومنی، ماجرای عباس کیارستمی و بسیاری از این دست اتفاقات روی ما تاثیر گذاشته، ما را غمگین کرده و به فکر فرو رفتیم، همین حالا تصمیم بگیریم که مسئولیت کارهایمان را برعهده بگیریم و آنها را به درستی انجام دهیم. ‌
‌
من تعهد می‌کنم از همین لحظه کار خودم را درست انجام دهم و مسئولیت‌پذیر باشم. 
#من_مسئولم
188 likes
 • badkoobeh‌‌‌
  مهم نیست که در چه شرایطی چه کاری را برعهده می‌گیریم، نتیجه مسئولیت‌پذیری ما در خانواده، در تیم‌های کاری کوچک و بزرگ و در نهایت بر کشورمان ایران به شکل زنجیروار روی دیگران تاثیر می‌گذارد.
  ‌‌
  اگر حوادث اخیر مثل از دست دادن هموطنان بر اثر تصادف دو قطار، ماجراهای شهرداری و شهروند فومنی، ماجرای عباس کیارستمی و بسیاری از این دست اتفاقات روی ما تاثیر گذاشته، ما را غمگین کرده و به فکر فرو رفتیم، همین حالا تصمیم بگیریم که مسئولیت کارهایمان را برعهده بگیریم و آنها را به درستی انجام دهیم. ‌

  من تعهد می‌کنم از همین لحظه کار خودم را درست انجام دهم و مسئولیت‌پذیر باشم.
  #من_مسئولم

 • zahlaaaعاليه
 • rezashirazi.ir👍
 • _.nazita._In harfa behetun nemiada😅
 • setirahلطفا نسبت به آقای جمشید آرین بی تفاوت نباشید@badkoobeh
Log in to like or comment.