Om Balder i DN i måndags. Funderar på hur många som har en susning om att Balders syfte är att "främja förståelsen av människan som andlig, själslig och kroppslig varelse såsom det kommer till uttryck i Rudolf Steiners antroposofi, och den därur framsprungna samhällsbilden - tregreningen." Det ska medges att det är svårt att skönja detta intresse i dagens Balder. Men den var tidigare en uttalat antroposofisk tidskrift -- och poängen med dess existens kvarstår. Den stiftelse som ger ut Balder vill organisera om hela samhället utifrån Steiners ideal, hans samhällsvision.
  • aliciahambergOm Balder i DN i måndags. Funderar på hur många som har en susning om att Balders syfte är att "främja förståelsen av människan som andlig, själslig och kroppslig varelse såsom det kommer till uttryck i Rudolf Steiners antroposofi, och den därur framsprungna samhällsbilden - tregreningen." Det ska medges att det är svårt att skönja detta intresse i dagens Balder. Men den var tidigare en uttalat antroposofisk tidskrift -- och poängen med dess existens kvarstår. Den stiftelse som ger ut Balder vill organisera om hela samhället utifrån Steiners ideal, hans samhällsvision.

Log in to like or comment.