.
✅پيشرفت هاي انسان نتيجه ناتواني آن ها بوده چرا كه ناتواني انسان همواره او را مجاب ميكند دست به كار هايي بزند
✅هر جايي نتيجه اي حاصل ميشه بدونيد ادم هايي آنجا بوده اند كه از خودشان  پرسيدند حال بايد چه كار كنيم؟
📌امير مهراني مهمان امروز رويداد جهش تد
81 likes
  • jaheshco.
    ✅پيشرفت هاي انسان نتيجه ناتواني آن ها بوده چرا كه ناتواني انسان همواره او را مجاب ميكند دست به كار هايي بزند
    ✅هر جايي نتيجه اي حاصل ميشه بدونيد ادم هايي آنجا بوده اند كه از خودشان پرسيدند حال بايد چه كار كنيم؟
    📌امير مهراني مهمان امروز رويداد جهش تد

  • alireza__kazemiعالی هستن ایشون، لطفا بیشتر ازشون دعوت کنید
Log in to like or comment.