برای انسان‌های موفق،

در هفته هفت امروز وجود دارد،

و برای انسان‌های ناموفق هفت فردا.

تفاوت‌های کوچک، نتیجه های بزرگی به بار می‌آورد.
 زندگی همین امروز است…
#هدف #عرفاني_زاده #امروز #تغيير #موفقيت #انگيزه #انگيزه_داشتن
LikeComment
284 likes
Log in to like or comment.